'107097456047460', 'secret' => '47f836fd925dcaec65e76aa5434aab3c', 'cookie' => true )); $user = $facebook->getUser(); if ($user) { try { $user_profile = $facebook->api('/me'); } catch (FacebookApiException $e) { error_log($e); $user = null; } } $loginUrl = $facebook->getLoginUrl( array('redirect_uri' => 'http://www.enguzelfikir.com/', 'scope' => 'publish_stream,email,user_about_me') ); $logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(); // ** facebook connect icin gerekliler bitti ** // include_once('inc/ayarlar.inc.php'); include_once('fonk.inc.php'); baglan(); $id = (isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : ''); ?> <? echo $site_ismi; ?> "; } ?> = '$simdiki_zaman' AND odul_tarih_baslangic <= '$simdiki_zaman' LIMIT 0,1") or die(mysql_error()); $odul_var_mi = mysql_num_rows($odul_sorgu); list($odul_id, $odul_resim, $odul_tarih_baslangic, $odul_tarih_bitis) = mysql_fetch_row($odul_sorgu); mysql_free_result($odul_sorgu); // odul bilgileri alma bitti $fikir_karakter = "250"; // fb bilgileri okuma if ($user) { //echo "
";
	//print_r($user_profile);
	//echo "

"; $ad_soyad = $user_profile["name"]; $email_adresi = $user_profile["email"]; $fikir_platform = "fb"; $fikir_platform_id = ""; $giris_cikis_bilgileri = "

Facebook Oturumunu Kapat
\n"; } else { $ad_soyad = ""; $email_adresi = ""; $fikir_platform = "yok"; $giris_cikis_bilgileri = "
Sosyal medya sitelerinde kullandığınız bilgilerle siz de kendi fikrinizi gönderebilirsiniz.
\n"; } ?>
Fikriniz Eklendi
Sayın $ad_soyad,

Az önce doldurduğunuz form elimize ulaştı. Site yöneticilerimizin kontrolünden sonra sitede yayınlanmaya başlayacaktır.

Fikriniz yöneticilerimiz tarafından onaylandığında e-posta adresinize durumu belirten bir e-posta alacaksınız.

İlginize teşekkür ederiz.

EnGuzelFikir.com ekibi
\n"; } else { // odul yoksa formu gizle if ($odul_var_mi == 0) { echo "
Aktif bir ödül olmadığı için fikir ekleyemezsiniz.
"; } else { echo "

Yeni Bir Fikir Ekleyin

\n"; // fikir ekleme formumuz echo $giris_cikis_bilgileri . "
\n"; ?>


$fikir_aciklama

Kategori: $kategori_ismi
Gönderen: $fikir_adi_soyadi
Tarih: $tarih

"; echo rating_bar($id,'5'); echo "
"; } else { // tum fikirler listeleniyor ?>
= '$odul_tarih_baslangic' AND fikir_tarih_ekle <= '$odul_tarih_bitis' ORDER BY fikir_tarih_ekle DESC") or die(mysql_error()); $fikir_sayisi = mysql_num_rows($fikirler_sorgu); if ($fikir_sayisi == 0) { echo "


Şu anda fikir yoktur.


"; } while(list($fikir_id, $fikir_kategori_id, $fikir_aciklama, $fikir_adi_soyadi, $fikir_eposta, $fikir_tarih_ekle) = mysql_fetch_row($fikirler_sorgu)) { $i++; $fikir_aciklama = stripslashes($fikir_aciklama); //$fikir_aciklama = substr($fikir_aciklama, 0, $fikir_karakter); $fikir_aciklama = mb_substr($fikir_aciklama, 0, $fikir_karakter, 'UTF-8'); $fikir_aciklama = hepsikucuk($fikir_aciklama); $fikir_aciklama = ucfirst($fikir_aciklama); $tarih = tarih_yaz($fikir_tarih_ekle,5); $paylas_link = "http://www.enguzelfikir.com/index.php?id=$fikir_id"; $paylas_link_encode = urlencode($paylas_link); echo "
" . $fikir_aciklama . "

Gönderen: $fikir_adi_soyadi
Tarih: $tarih
"; echo rating_bar($fikir_id,'5'); echo "
\n"; if ($i == 3) { echo "
\n"; $i = 0; } } mysql_free_result($fikirler_sorgu); } ?>

Önceki Haftalar

Önceki haftaların fikirlerini görmek için bir tarih seçiniz.